Eläkekello, elakekello.fi — Suomen Senioriliike ry
 
Eläkerahastokello
###
KASVU 22 000 EUROA €MINUUTISSA
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1591


Eläkerahastot kasvavat
22 000 euroa minuutissa

Vuodesta 2009 eläkerahastot ovat kasvaneet 22 000 euroa minuutissa. Suomen Senioriliike tarjoaa kansalaisille ja poliittisille päättäjille mahdollisuuden seurata eläkerahastokellon avulla reaaliajassa, miten eläkevarat karttuvat. Kello on Helsingissä Aleksanterinkatu 11:ssa Suomen Kultakellon näyteikkunassa.

Eduskunnassa tullaan päättämään työeläkeindeksin muuttamisesta 85 337 allekirjoitusta saaneen kansalaisaloitteen pohjalta. Tavoitteena on palauttaa palkkatasoindeksi työeläkkeiden kasvun perustaksi nykyisen taitetun indeksin sijaan. Nykyinen taitettu indeksi on aiheuttanut eläketasojen laskun ja eläkeläisköyhtymisen kierteen. Poliittinen päätöksenteko joutuu kansalaisaloitetta käsitellessään valitsemaan eläkeläisten köyhdyttämisen ja eläkeyhtiöiden kasvun hillitsemisen väliltä.

Eläkerahastokelloa asennettaessa eläkevaroja on TELA:n laskelmien mukaan noin 182 miljardia euroa. Neljän viime vuoden aikana rahastot ovat kasvaneet yhteensä 46,3 miljardia euroa ja seitsemän viime vuoden aikana 80 miljardia. euroa. Vuodesta 2009 eläkevarat ovat siis kasvaneet 22 000 euroa minuutissa. Helsingissä Aleksanterinkadulla eläkerahastokellon naapurissa on Keskuskauppakamarin asentama Valtion velkakello, jonka lukema kasvaa 10 000 euroa minuutissa. Eläkerahastot paisuvat yli kaksi kertaa nopeammin kuin valtiontalous velkaantuu.

Eläketurvakeskuksen laskelma kertoo, että palkkaindeksi kaksinkertaistaa rahastot vuoteen 2050. Taitettu indeksi nelinkertaistaa ne. Vuonna 2080 yksityisen työeläkesektorin rahastoissa on 1 520 miljardia euroa käyvin hinnoin laskettuna.

Julkinen työeläkesektori kattaa kolmasosan kaikista eläkevaroista, joten laskennallisesti vuonna 2080 rahastoissa olisi ETK:n laskelman perusteella 2 410 miljardia euroa. Eläketurvakeskuksen ennusteen mukaan vuosina 2017—2080 yksityisen työeläkesektorin rahastot kasvavat siis 40 000 euroa minuutissa. Yhteensä eläkeyhtiöiden kasvu tulisi olemaan 63 300 euroa minuutissa seuraavien 60 vuoden aikana.

Eläkerahastokello on nähtävissä Helsingissä sen ajan, jonka kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa vaatii.

Yksityisen sektorin työeläkevarat
2015—2050

Eläkekello: Yksityisen sektorin työeläkevarat 2015—2050 (lähde: Eläketurvakeskus)

Yksityisen sektorin työeläkevarat ja
maksetut eläkkeet 2015—2050

Eläkekello: Yksityisen sektorin työeläkevarat ja maksetut eläkkeet 2015—2050 (lähde: Eläketurvakeskus)

Työeläkevarat kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä
palkkaindeksillä ja nelinkertaistuvat taitetulla indeksillä.
 


© Suomen Senioriliike ry, senioriliike.fi